KONTAKT

Børnehaven Vejlen
Engdraget 8, 17a og 17b
5900 Rudkøbing

Telefon:
Blåhatten: 2159 2022 eller Valmuen: 2030 6428

Pædagogisk koordinator:
Terese Dalmose Hansen
teda@langelandkommune.dk

Pædagogisk leder:
Helle flyvbjerg

helfly@langelandkommune.dk

Områdeleder:
Ole Goldschmidt
soolgo@langelandkommune.dk

Find vej